Start

Welkom bij Mobiliteit in Bedrijf
Maak uw keuze: onderwijs & onderzoek, overheid en zorg. Of download ons Mobiliteitsspel.


Elke leerkracht op de juiste plek
Docentschap is eigenaarschap. Van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs. De ontwikkelingen in het onderwijs zijn nauwelijks nog bij te houden.

Lees verder...

Van regels naar mensen
Een overheidsfunctionaris moet tegenwoordig veel meer vraagbaak en adviseur zijn, dan regelkenner of handhaver. De omslag blijkt vaak lastig.
Lees verder...
Lees verder...
Gedreven aan het bed
Professionaliteit en zorgen voor je medemens lijken soms haaks op elkaar te staan. Groot knelpunt is de hoge werkdruk in deze sector. Lees verder...

Lees verder...
Download ons mobiliteitsspel
In dit spel ben je op organisatieniveau bezig met mobiliteit. Het helpt bijvoorbeeld om draagvlak te creëren, beleid te formuleren en te evalueren.
Download (pdf).